SORTARE ȘI INSPECȚIE

Echipele Image Quality Control Division își concentrează eforturile, cunoștințele și experiența acumulată spre selectarea pieselor neconforme în funcție de criteriile clienților pentru a oferi servicii eficiente de control al calității în domeniul industriei producătoare.

Serviciile de sortare sunt disponibile atât la locația companiei, cât și la locatia clientului companiei.Fiecare proiect este reglementat de clienții noștri și aprobat conform metodei de lucru detaliate prin fotografii, filme, schiță sau desen tehnic.

Intervența IQCD elimină necesitatea de scoatere a personalului de la responsabilitățile lor de producție și oferă protecție pentru clienții companiilor prin inspectia eventualelor scăpări de piese neconforme pe tot parcursul procesului de producție sau prin reacție promptă la o problemă de calitate identificată la furnizorii companiei cliente.

Punem la dispoziție personalul necesar remedierilor, împreună cu înregistrările însoțite de rapoarte detaliate și imediate către toate parțile implicate în acest proces critic.

RETUȘĂRI ȘI REPARAȚII

Suplimentar față de serviciile de sortare și inspecție, Image Quality Control Division asigură servicii de retușări și reparații pentru produsele clienților. Fie că e vorba de o reparație simplă sau un proces mai elaborat de asamblare sau dezasamblare, IQCD poate oferi acest serviciu la sediu sau direct la locația clientului, pentru a elimina astfel chetuielile aferente retururilor sau transportului.

Capacitățile de retușare oferite de IQCD pot împiedica întârzierile suplimentare datorate non-conformităților apărute și repunerea în sistem în cel mai scurt timp posibil.

Echipele de coordonare a calității sunt responsabile pentru organizarea, supravegherea și buna executare a comenzilor, respectarea standardelor de calitate și respectarea documentației în conformitate cu cerințele interne ale companiei cliente. Responsabilitatea IQCD este îmbunătățirea sistematică a calității produselor și serviciilor clienților.

Coordonatorii IQCD sunt bine instruiți în rezolvarea problemelor de calitate și implementarea acțiunilor rectificative și preventive destinate a îmbunătăți produsele și serviciile clienților noștri.

REÎMPACHETARE, RECONDIȚIONARE ȘI SERVICII LOGISTICE

Image Quality Control Division oferă servicii externalizate de asamblare, reambalare sau recondiționare pe baza modelului primit, drept servicii de sine stătătoare sau asociate cu serviciile specifice de sortare.

Misiunea serviciilor IQCD este de a fi de ajutor clienților în contextul activităților de reîmpachetare și recondiționare a produselor și de a asigura fluxul materialelor, automatizarea proceselor manuale și administrarea depozitelor de produse.

Dezvoltăm alături de clienți concepte logistice pentru proiectarea instalațiilor, fluxurilor de materiale și componentelor de automatizare în cadrul unor sisteme personalizate de administrare a depozitelor.

În dezvoltarea unor servicii de reutilizare a produselor problematice sau învechite, IQCD asigură proiectarea stațiilor de lucru ergonomice, dezvoltarea procedurilor și metodelor de reîmpachetare și recondiționare, inclusive a fluxului de reintegrare a produselor în circuitul de distribuție și vânzare.

ASAMBLARE SUBANSAMBLE AUTO

Echipele IQCD sunt instruite în lucrări de asamblare a componentelor pentru obținerea unei game variate de echipamente auto, simple sau complexe, cu ajutorul unei suite de scule și dispozitive specializate.

Realizarea operaţiilor tehnologice presupune cunoştinţe necesare privind exploatarea şi întreţinerea utilajelor, dispozitivelor şi verificatoarelor din atelierele de montaj. Desfăşurarea activităţii implică respectarea tuturor normelor specifice referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, a procedurilor de urgenţă şi reducerea factorilor de risc.

Garantăm respectarea procedurilor de asigurare a calității și a normelor de protecția a mediului. Executarea operaţiilor de asamblare (asigurarea componentelor, asamblarea propriu-zisă, depozitarea pieselor/subansamblelor) se realizează cu scule, dispozitive, instrumente de lucru, pe benzi de montaj.

Procesul de asamblare cuprinde operațiuni executate de montatori profesioniști. Echipele IQCD cunosc modul de funcționare al subansamblelor și respectă documentația tehnică și de control, urmăresc parametric de funcționare, identifică eventuale defecte, pregătesc și reglează instrumentele de lucru etc. Activitățile cuprind montarea pe dispozitive, așezarea componentelor, asamblarea componentlor, manipularea subansamblelor și alte operațiuni specifice.