TECHNICIAN DE CALITATE

Postul solicită relocare în Timisoara, Sibiu și Brașov.

Descriere post

Asigură că toate produsele recepționate de la furnizorul de componente auto sunt corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi îndeplinesc cerințele clientului. Monitorizează performanțele calitative ale produselor prin comparații cu indicatorii stabiliți.

Atribuţii şi responsabilităţi:

 • • Toate atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute în documentele SMC aplicabile;
 • • Respectarea ROI (Regulament De Ordine Interioară) al firmei Image Quality Control Division SRL;
 • • Păstrarea confidențialității în ceea ce privește divulgarea oricăror informații privitoare la identitatea clienților cât și informații, date sau documente despre firma Image Quality Control Division SRL;
 • • Să reprezinte firma într-o manieră cât mai profesională pe întreaga durată a timpului de lucru, folosindu-l integral și cu eficiență maximă;
 • • Să se prezinte la serviciu în stare fizică corespunzătoare, purtând echipamentul de protecție (mănuși, halat, ochelari de protecție, bocanci);
 • • Să respecte procedurile, instrucțiunile de lucru și documentația aferentă fiecărei lucrări;
 • • Să utilizeze în bune condiții acolo unde lucrarea prevede aparatele de măsură și control, trusa de scule etc. și la sfârșit de schimb să le predea în aceeași stare de funcționare Șefului de Echipă;
 • • Verificarea nivelului tehnic al aparatelor folosite, modul de organizare, supravegherea atentă a proceselor în vederea depistării defectelor și ținerii sub control a produselor cu neconformități;
 • • Întocmirea rapoartelor privind calitatea produsului în acord cu metoda de lucru și specificațiile clientului;
  Evidențiază tipurile de defecte, cauzele acestora și au posibilitatea de a veni cu propuneri legate de măsuri de remediere;
 • • Să completeze lizibil și cu acuratețe Raportul de lucru cu datele de identificare venite de la furnizor și rezultatele obținute în urma inspecției, sortării sau/și retușului pentru o mai bună trasabilitate a pieselor;
 • • Raportul de lucru întocmit se va preda Șefului de Echipă la terminarea schimbului;
 • • Completarea pontajului se va face conform orelor lucrate și în concordanță cu Raportul de lucru, acesta fiind predat Șefului de echipă la sfârșitul săptămânii.

Criterii de selecție

 • • Studii medii
 • • Disponibilitate relocare
 • • Disponibilitate ore suplimentare

Contact

0735 533 811
0348 457 785

hr@imagequality.ro
office@imagequality.ro